top of page

Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu to jedna z najmłodszych jednostek w powiecie słupeckim. Została założona 19 stycznia 1962 r. z inicjatywy zarządu OSP w Cieninie Kościelnym, tj. Franciszka Gościmskiego, Teodora Kusiołka i Feliksa Wojciechowskiego. Na listę członków zapisało się 20 osób. W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Kaliski – prezes; Józef Jankowski – wiceprezes; Edward Witasik – naczelnik; Marian Bocian – sekretarz; Józef Łętowski – skarbnik i Roman Balcerzak – gospodarz. Po rocznej działalności nastąpiła zmiana w składzie zarządu. Prezesem został Józef Andrzejak, a naczelnikiem Lesław Kopaczewski. W 1964 r. OSP w Cieninie Kościelnym przekazało nam motopompę ,,200” i kilka odcinków węży.

Sprzęt przechowywany był na prywatnej posesji dh Romana Balcerzaka. Na początku druhowie naszej jednostki spotykali się w domach. W 1965 r. naczelnikiem został Jerzy Kuźniewski. Wtedy to nasza straż po raz pierwszy wzięła udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Rywalizacja odbyła się w Nowej Wsi, gdzie zajęliśmy I miejsce.Z roku na rok przybywało sprzętu i nie było już gdzie go przechowywać. Zrodził się pomysł budowy strażnicy.

W 1966 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Strażnicy, w którego skład weszli:

Józef Łętowski (przewodniczący), Józef Andrzejak, Roman Balcerzak, Jan Sikorski, Stanisław Kuźniewski i Marian Kujawa. Plac pod budowę obiektu dał dh Roman Balcerzak. Zlecono opracowanie dokumentacji. Wstępnie na jej podstawie obliczono, że koszt strażnicy wyniesie ok. 340 tys. zł. W tym samym roku uzyskaliśmy zgodę na budowę. Od tego momentu gromadziliśmy materiały i pieniądze. Już w styczniu 1968 r., nie zważając na trudne warunki atmosferyczne, wykonaliśmy wykopy i zalaliśmy fundamenty. Ludność z całej wsi i okolicy przystąpiła z wielkim zapałem do ofiarnej pomocy. Prace na budowie posuwały się bardzo szybko i sprawnie. Już tego samego roku postawiliśmy budynek w stanie surowym. W tym samym czasie otrzymaliśmy nową motopompę M 800 oraz mundury bojowe i galowe. Budowa strażnicy była przewidziana na 2 lata. Z powodu niedoboru materiałów i środków finansowych budowa przeciągnęła się do 3 lat. Okazało się, że całkowity koszt postawienia strażnicy wyniesie 680 tys. zł. Z wielką wdzięcznością wspominamy pomoc finansową, której udzielił nam Przewodniczący Miasta i Gminy Golina, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa OSP Przyjma, Wiktor Nowakowski. Dzięki jego wsparciu pozyskaliśmy 130 tys. zł. Obojętny na nasze potrzeby nie pozostał również Wojewódzki Komitet Budowy Szkół i Internatów. Remiza została oddana do użytku w 1971 r. Pierwszą imprezą na nowej sali był Sylwester w 1970 r. Sukcesy drużyny bojowej oraz budowa strażnicy ożywiły naszą wieś. Doprowadziło to do powstania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która była prowadzona przez dh Jerzego Kuźniewskiego. Drużyna ta zajęła w 1970 r. I miejsce na zawodach powiatowych w Zagórowie, a rok później zajęła na tych samych zawodach w Strzałkowie II miejsce.

W 1972 r. otrzymaliśmy pierwszy sztandar. Kolejny rok był dla nas szczególny, ponieważ do naszej jednostki trafił wóz pożarniczy Star 21 GBM.W 1974 r. z inicjatywy Henryka Wisły, Jerzego Kuźniewskiego, Jana Kusiołka, Jana Szczęsnego i Kazimierza Młodożeńca powstał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK ,,Strażak Kamień”, który działa do dziś. W tym samym roku powstał zbiornik przeciwpożarowy, wieża stalowa do obserwacji i suszenia węży. Została również otwarta klubokawiarnia. W latach 70. drużyny pod dowództwem naczelnika Jerzego Kuźniewskiego zdobywały czołowe miejsca na zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym. W 1981 r. powołano drużynę żeńską, na której czele stanęła Iwona Kubiak. Dwa lata później z inicjatywy Komendanta Województwa Konińskiego pułkownika Józefa Twardowskiego pozyskaliśmy kolejny samochód bojowy. Był do lekki wóz gaśniczy Żuk z motopompą. W następnym roku do naszej jednostki trafił Star 244 GBM 2,5/8, który służył aż do 2012 r.

W 1985 r. Meksyk nawiedziło trzęsienie ziemi.  Wiele tysięcy rannych potrzebowało krwi. Z konta naszego klubu HDK do potrzebujących powędrowało 50 L tego bezcennego daru. W 1986 r. powstał komitet rozbudowy garaży wraz z piętrem. Na jego czele stanął Jerzy Kuźniewski wraz z ówczesnym zarządem. Na tamte czasy koszt rozbudowy garaży i budowy pomieszczeń nad nimi wyniósł 33 mln zł. 13 mln przekazał Kazimierz Wiktorski, ówczesny Dyrektor Wojewódzkiego Inspektora PZU. Lata 80. i 90. XX wieku to kolejne sukcesy naszych drużyn, a także remonty kuchni, pomieszczeń socjalnych i dachu.

W kwietniu 1996 r. w naszej sali OSP odbył się Gminno-Miejski Zjazd OSP, podczas którego wybrano nowe władze. W spotkaniu wzięło udział 29 jednostek. Wtedy to gościliśmy senatora RP Eugeniusza Grzeszczaka, wiceprezesa Zarządu Głównego Z OSP Mikołaja Kołodziejczaka, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP brygadiera Feliksa Grzelkę, Komendanta Rejonowego PSP kapitana pożarnictwa Mariusza Rogę oraz przedstawicieli Urzędu Gminy Słupca. Po części oficjalnej wystąpił Kabaret ,,Kamyk”.

W 1997 r. nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2004 r. pozyskaliśmy samochód Ford Transit, który został przystosowany do ratownictwa drogowego. 4 lata później został zamieniony na nowy samochód do ratownictwa Ford Transit SLRt.

Poprzedni Ford trafił do druhów z Drążnej. W 2005 r. przekazaliśmy nieodpłatnie Żuka GLM strażakom z Wilcznej.

Nasz klub HDK w 2006 r. zajął w skali kraju II miejsce pod względem oddania ilości krwi, w Wielkopolsce zajął I miejsce. Za ten szlachetny cel Zarząd Główny PCK w Warszawie przekazał prezesowi klubu dh Janowi Szczęsnemu puchar i podziękowania. Na początku lat dwutysięcznych przy naszej OSP działała grupa ratownictwa medycznego. Brała ona udział w wypadkach drogowych i zawodach z ratownictwa medycznego na szczeblu wojewódzkim i krajowym, gdzie zajmowała czołowe miejsca.

W 2012 r. obchodziliśmy jubileusz 50-lecia naszej OSP. W związku z tym wyremontowaliśmy garaże: wymieniliśmy drzwi, wyszpachlowaliśmy i pomalowaliśmy ściany i sufit. Utwardziliśmy podjazdy przy garażach oraz cały parking przy remizie. Rozebraliśmy starą wieżę obserwacyjną. Obchody jubileuszowe naszej straży połączone były z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka. Był to wyjątkowy dzień dla naszej OSP. Otrzymaliśmy nowy sztandar, a także ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy marki Man. Rok później sprzedaliśmy ciągnik od cysterny Jelcz C311D. Przyłączyliśmy do niej ciągnik Renault Premium.

W 2017 r. obchodziliśmy jubileusz 55-lecia naszej OSP. Podczas uroczystości został odsłonięty obelisk upamiętniający powstanie jednostki i jej założycieli.

Cały czas prowadziliśmy prace gospodarcze przy naszej sali i garażach. W lipcu 2017 r. oddaliśmy do użytku altanę. Dwa lata później na sali położyliśmy tynk mozaikowy, zamontowaliśmy nową instalację elektryczną oraz klimatyzację. Niestety we wrześniu tego samego roku doszło do pożaru sali. Spaleniu uległa część instalacji elektrycznej, więźba dachowa i panele sufitowe.

Szybko udało nam się naprawić wszelkie szkody. Dzięki temu w listopadzie 2019 r. mogły na sali odbyć się powiatowe obchody związane ze stuleciem istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2020 r. wyremontowaliśmy dach naszej sali OSP. Na papę została położona więźba dachowa, a następnie płyty dachowe. Założyliśmy również monitoring.

Historia naszej jednostki choć krótka to obfituje w wiele wspaniałych i niezapomnianych momentów. Cały czas jest pisana przez wielu oddanych ludzi. To dzięki nim strażnica tętni życiem, a ,,duch” nigdy nie zgaśnie.

bottom of page