O nas   

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu jest organizacją społeczną i umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt jednostką ratowniczą, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Została założona w 1962 r. z inicjatywy zarządu OSP w Cieninie Kościelnym:

 • dh prezesa Franciszka Gościmskiego,

 • dh naczelnika Teodora Kusiołka,

 • dh skarbnika Feliksa Wojciechowskiego.

IMG_9795.JPG

Jednostka od 1997 r. należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W 2008 r. przy OSP powstała Jednostka Operacyjno - Techniczna typu pierwszego. W podziale bojowym posiadamy ciągnik siodłowy Renault z cysterną GCBM 16/20 o numerze operacyjnym 589[13], GCBA 5/32 Man 589[12] i SLRt Ford 589[14].

56427031_560314837793254_304134619862453

Nasze cele i zadania:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;

 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń;

 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi;

 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej;

 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej;

 • działania na rzecz ochrony środowiska;

 • wspieranie inicjatyw lokalnych, poprawa jakości życia mieszkańców;

 • działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi;

 • pielęgnowanie polskości, podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • ochrona dóbr kultury, tradycji, dziedzictwa narodowego;

 • występy na zawodach sportowo - pożarniczych.

Naszym patronem jest Św. Florian. Swoje święto obchodzimy co roku 4 maja. Jest to Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Walne_zebranie_sprawozdawcze_OSP_Kamień_1.JPG