top of page

Patron

Naszym patronem jest święty Florian. Urodził się około 250 r. n.e. w prowincji Cesarstwa Rzymskiego Noricum (obecnie Austria). Jego życie przypadało na okres prześladowania chrześcijan przez cesarza Dioklecjana. W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno-wschodniej Austrii). Nie wstydził się swojej wiary. Wspierał i stawiał się za prześladowanymi chrześcijanami. Z tego powodu został aresztowany. Zatrzymany oświadczył, że jest chrześcijaninem i mimo nakłaniania przez Akwilina (prefekt - rzymski urzędnik reprezentujący władcę) nie zgodził się złożyć ofiary bogom rzymskim. Mimo tortur i biczowania nie wyrzekł się swojej wiary. Postanowiono go zgładzić. Związano kamień u jego szyi i zatopiono w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła wdowa Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dzisiaj St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.

sw_florian-2.jpg
1024px-St._Florian_-_Stift.JPG

Klasztor Sankt Florian położony w Górnej Austrii, w miejscowości St. Florian

W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. Na krakowskim Kleparzu wybudowano kościół pw. Św. Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Gedki – w miejscu, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały ruszyć z miejsca, aż zdecydowano o wybudowaniu świątyni. Kult św. Floriana rozprzestrzenił się zwłaszcza od czasu pożaru Kleparza, kiedy kościół jako jedyny z tamtejszych budynków cudownie ocalał. Obecnie relikwie świętego Floriana znajdują się na Wawelu, w Bazylice Św. Floriana w Krakowie i w Chorzowie. 4 maja 2004 roku relikwie trafiły do Bazyliki katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana w Warszawie. 29 listopada 2008 roku uroczyście wprowadzono relikwie do Kościoła Św. Floriana w Chodzieży, w grudniu 2013 roku do Sanktuarium Św. Wojciecha w Bielinach, od 9 listopada 2014 roku są w Kolbuszowej i od 2 maja 2015 r. w Dobrzechowie.

1200px-Krakow_church_20070804_0826.jpg

Kościół Świętego Floriana w Krakowie

Święty Florian jest nie tylko patronem strażaków. Patronuje on wszystkim zawodom związanych z ogniem, a więc hutnikom, kominiarzom, piekarzom i garncarzom. Jest również patronem Górnej Austrii obok św. Leopolda oraz miasta Linz, gdzie rozwinięty jest przemysł hutniczy. 19 października 1993 r. Kongregacja do spraw kultu Bożego przy stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów patrona św. Floriana, gdzie otaczany jest szczególnym kultem. Według wierzeń chrześcijańskich święty Florian wstawia się za ludźmi do Boga podczas pożarów i innych klęsk żywiołowych. Święty Florian został w 1436 r. przez biskupa krakowskiego kard. Zbigniewa Oleśnickiego ustanowiony (wraz ze św. Wojciechem, Stanisławem i Wacławem) jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego.

Figura św. Floriana z naszego kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kościelnym

31564042_400536890412941_787079725091651
obraz-m.jpg

W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar. Czasami jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja. Jego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 4 maja. Tego dnia obchodzony jest na całym świecie Dzień Strażaka. W polskim Kościele ma rangę wspomnienia obowiązkowego, a w Krakowie, którego św. Florian jest patronem, święta.

IMG_1171.JPG

Parafialne obchody Dnia Strażaka w 2019 r.

bottom of page