top of page

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu (Kamień 20, 62-400 Słupca) zwana dalej ,,OSP".

 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej OSP: osp.kamien.wlkp@gmail.com

 5. Każdy użytkownik ma prawo żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Zbieranie Twoich danych osobowych

Wykorzystujemy następujące rodzaje danych:

  1. lokalizacja urządzenia, z którego korzystasz podczas korzystania ze strony;

  2. e-mail, które podajesz podczas rejestracji na stronie i w formularzu kontaktowym;

  3. źródło skąd pochodzi Twoje wejście na tę stronę (np. przez link na naszym fanpage na Facebooku);

  4. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich       okolicznościach z niej korzystasz;

  5. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa         użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;

  6. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony           internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

  7. wszelkie inne dane, które nam przesyłasz

3. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane wykorzystujemy w następujących celach:

  1. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

  2. umożliwienia założenia konta na naszej stronie internetowej w celu polubienia i skomentowania wpisów w                   ,,Aktualnościach"

  3. umożliwienia wysłania Tobie odpowiedzi na maila napisanego w formularzu kontaktowym;

  4. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom.

4. Ujawnienie danych osobowych

 

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

​   1. członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

   2. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

   3. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

   4. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym            podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

   5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o              ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że          taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

 4. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

6. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach.

7. Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

8. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

9. Pliki cookies

 1. Niniejsza strona używa plików cookies (tzw. ,,ciasteczek").

 2. Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych OSP. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest OSP.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 5. W ramach tej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez współpracujące z OSP podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

   

bottom of page