top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraGreta Maciejewska

60-lecie OSP Kamień


Jednostka w Kamieniu w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. Z tej okazji w niedzielę odbyły się uroczyste obchody połączone z Parafialnym i Gminnym Dniem Strażaka. Jak zawsze podczas takich okoliczności zostały wręczone medale i podziękowania.


Jubileusz rozpoczął się od mszy świętej w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kościelnym. Celebrował ją ks. Marian Skibiński. Proboszcz modlił się za wszystkich druhów i jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przed remizą w Kamieniu.

Prezes jednostki – Marcin Balcerzak – przywitał zaproszonych gości. Na uroczystość przybyły delegacje OSP z terenu gminy Słupca, a także poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionej jednostki z Bielska i Szyszłowa. Na jubileuszu pojawili się również przedstawiciele władz samorządowych gminy Słupca i powiatu słupeckiego, a także władze szczebla gminnego i powiatowego ZOSP RP oraz przedstawiciele instytucji i firm, z którymi współpracuje OSP Kamień.


Naczelnik Wojciech Młodożeniec przedstawił zebranym krótką historię straży pożarnej w Kamieniu. Jednostka została założona w 1962 r. z inicjatywy zarządu OSP w Cieninie Kościelnym, tj. Franciszka Gościmskiego, Teodora Kusiołka i Feliksa Wojciechowskiego. Cztery lata później druhowie postanowili wybudować strażnicę. Po uzyskaniu zgody na budowę, strażacy przystąpili do zbierania potrzebnych materiałów. Już w styczniu 1968 r., nie zważając na trudne warunki atmosferyczne, wykonali wykopy i zalali fundamenty. Ludność z całej wsi i okolicy przystąpiła z wielkim zapałem do ofiarnej pomocy. Prace na budowie posuwały się bardzo szybko i sprawnie. Remiza została oddana do użytku w 1971 r.

Rok później jednostka otrzymała swój pierwszy sztandar, który służył aż do 2012 roku. W 1997 r. OSP Kamień została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Obecnie w garażach stacjonują trzy wozy bojowe: lekki samochód-ratowniczo gaśniczy Ford, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Man i cysterna z ciągnikiem siodłowym Renault, a także łódka do ratownictwa wodnego. OSP Kamień w ciągu swojej 60-letniej historii zajmowała czołowe miejsca na zawodach sportowo-pożarniczych i medycznych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Przy jednostce prężnie działa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Strażak Kamień i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Jak zawsze podczas takich uroczystości wręczono medale dla najbardziej zasłużonych druhów. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał: Stefan Balcerzak, Wojciech Młodożeniec i Henryk Zawodny.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wręczono: Stanisławowi Adamczykowi, Marcinowi Balcerzakowi, Władysławowi Kujawie, Henrykowi Marchlewiczowi i Katarzynie Urbaniak.

Zarząd Wojewódzki ZOSP RP przyznał Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa: Łukaszowi Graczykowi, Jarosławowi Kusiołkowi, Łukaszowi Łuczakowi i Zbigniewowi Rachubie.

Przyznano także medale za wysługę lat: 60 lat – Marian Balcerzak, Stefan Balcerzak, Jan Szczęsny; 50 lat – Józef Adamczyk, Marian Jarząbek, Ryszard Kowalczyk; 45 lat – Kazimierz Kaliski, Jan Pigłowski, Wiesław Wróblewski; 40 lat – Ireneusz Karpiński; 35 lat – Leszek Graczyk, Jarosław Kaźmierowski, Stanisław Koralewski, Tomasz Kudlewski, Władysław Kujawa, Wojciech Młodożeniec; 30 lat – Henryk Marchlewicz; 25 lat – Stanisław Adamczyk, Marcin Balcerzak, Marek Bartczak, Jarosław Kusiołek, Zbigniew Kusiołek, Zbigniew Rachuba, Waldemar Rosiak; 20 lat – Radosław Berda, Mariusz Depczyński, Paweł Jagodziński, Dawid Pigłowski, Andrzej Szacowny, Dariusz Tomczak; 15 lat – Krzysztof Depczyński, Katarzyna Urbaniak; 10 lat – Urban Jamruszka, Andrzej Ruminkiewicz, Kamila Staszak, Mateusz Walczak; 5 lat – Hubert Graczyk, Hubert Gospodarek, Dominik Kusiołek, Greta Maciejewska, Anna Pigłowska, Krzysztof Sypniewski, Dawid Tomczak. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymał Mateusz Walczak.

Od tego roku druhom, którzy osiągnęli wiek emerytalny i brali czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, przysługuje comiesięczne specjalne świadczenie w wysokości 200 zł. Wynika to z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych. Z OSP Kamień takie świadczenie przysługuje: Józefowi Adamczykowi, Marianowi Balcerzakowi, Stefanowi Balcerzakowi, Kazimierzowi Kaliskiemu, Ryszardowi Kowalczykowi i Janowi Szczęsnemu.

Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wszystkim członkom zarządów jednostki w Kamieniu, druhom założycielom i budowniczym strażnicy. Złożono także podziękowania i wręczono pamiątkowe statuetki druhom prezesom przybyłych OSP i przedstawicielom instytucji, z którymi współpracuje jednostka w Kamieniu. Na koniec głos zabrali zaproszeni goście. Po części oficjalnej na strażaków, zaproszonych gości i mieszkańców czekał poczęstunek.

267 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page