top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraGreta Maciejewska

Walne zebranie sprawozdaczo-wyborcze

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu są już po walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Spotkanie odbyło się w minioną sobotę (2 października).


Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru i odsłuchania hymnu ,,Rycerze Floriana". Następnie uczczono minutą ciszy druhów, którzy w ostatnim czasie od nas odeszli, a był to dh Mateusz Jasiński, dh Stanisław Ruminkiewicz, dh Józef Kusiołek. dh Jan Wesołowski i dh Jan Sikorski. Wszystkich zebranych przywitał prezes Marcin Balcerzak. Swoją obecnością zaszczycili nas: Prezes Honorowy Gminno-Miejskiego ZOSP RP dh Krzysztof Kosmowski, Komendant Gminno-Miejski ZOSP RP dh Marcin Czarciński, Dowódca JRG PSP w Słupcy mł. bryg. Sławomir Gołębiak, Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Słupcy Jerzy Kałecki i nasza księgowa Justyna Ciesielska.


Walne zebranie jak zawsze jest czasem podsumować i wyznaczania celów na najbliższe miesiące. Sprawozdanie z działalności naszej jednostki przedstawił naczelnik Wojciech Młodożeniec. Miniony rok był wyjątkowo spokojny, ponieważ interweniowaliśmy tylko 40 razy (13 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a 27 do likwidacji miejscowych zagrożeń). Teren naszych działań obejmował nie tylko gminę Słupca, ale cały powiat słupecki, a nawet koniński. W zeszłym roku pozyskaliśmy sprzęt do ratownictwa wysokościowego. Organizowaliśmy liczne festyny i bale karnawałowe zarówno dla dla dorosłych jak i dzieci. Braliśmy udział w szkoleniach, rozdawaliśmy maseczki seniorom, a nawet pomagaliśmy ojcom kamedułom z Bieniszewa (gm. Kazimierz Biskupi) w rąbaniu drewna na zimę. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Henryk Marchlewicz, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Franciszek Szrama.


Potem naczelnik Wojciech Młodożeniec przedstawił plany na ten rok, który na dobrą sprawę dobiega końca. Podkreślał, że wszystkie cele zostały już zrealizowane. Największą inwestycją w tym roku był montaż więźby i blachy na dalszej części dachu naszej sali OSP, a także wykonanie elewacji zewnętrznej całego budynku. Plany finansowe przedstawił skarbnik Henryk Marchlewicz.


Przy OSP w Kamieniu działa Klub Honorowych Dawców Krwi ,,Strażak". Jego prezesem jest Wojciech Młodożeniec, który zaprezentował jego działania w minionym roku. Klub liczy 23 członków. W 2020 r. przy współpracy z OSP i KGW zorganizował zbiórkę krwi. Podczas niej udało się zebrać 18,6 L tego bezcennego daru.


Po udzieleniu absolutorium zarządowi przystąpiono do wyboru nowych władz jednostki. Skład zbytnio się nie zmienił. Został ,,odświeżony" po wyborze dwóch nowych członków - Huberta Graczyka i Miłosza Kujawę. I tak oto na czele ponownie stanął Marcin Balcerzak (prezes). Pozostali członkowie zarządu: Wojciech Młodożeniec (wiceprezes, naczelnik), Jarosław Kusiołek (zastępca naczelnika), Henryk Marchlewicz (skarbnik), Zbigniew Rachuba (sekretarz), Władysław Kujawa (gospodarz), Hubert Graczyk (kronikarz) i Miłosz Kujawa (członek zarządu). Skład komisji rewizyjnej również nie uległ zmianie: Franciszek Szrama (przewodniczący), Kazimierz Kaliski (sekretarz) i Henryk Zawodny (członek).


Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Po części oficjalnej na wszystkich czekał poczęstunek. Zbliżający rok będzie czasem szczególnym, ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu będzie obchodzić jubileusz 60-lecia powstania. Wtedy to mają zostać wręczone wyróżnienia i podziękowania.


161 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page